CHO EM HỎI EM BỊ DÃN TĨNH MẠCH, NỔI GÂN XANH LÊN NHIỀU THÌ CÓ PHẢI MỔ KHÔNG BÁC SĨ?

BÁC SĨ TƯ VẤNDanh mục đơn: STM - THAI KỲCHO EM HỎI EM BỊ DÃN TĨNH MẠCH, NỔI GÂN XANH LÊN NHIỀU THÌ CÓ PHẢI MỔ KHÔNG BÁC SĨ?
SanTT Nhân viên đã hỏi 8 năm trước

Hỏi : Cho em hỏi em bị dãn tĩnh mạch, nổi gân xanh lên nhiều thì có phải mổ không bác sĩ?

1 Câu trả lời
andy Nhân viên trả lời 8 năm trước

Đáp : Tùy mức độ dãn TM mà BS quyết định mổ hay không. Thông thường nếu tĩnh mạch dãn và cuộn lại thành cục và có nguy cơ cao tạo huyết khối thì BS có thể quyết định mổ với mục đích điều trị và phòng ngừa huyết khối. Trường hợp này có chỉ định mổ bắt buộc. Các trường hợp khác thì mổ chỉ nhằm mục đích thẩm mỹ, lấy đi các tĩnh mạch nổi dưới da, thì . . .